CSC

The International Convention for Safe Containers

The International Convention for Safe Containers on vuonna 1972 valmistunut säännöstö konttien turvalliseen käsittelyyn ja kuljettamiseen. Sen on tehnyt YK:n alainen hallitustenvälinen meriliikennejärjestö, nykyisin nimeltään International Maritime Organization eli IMO.

CSC asettaa kolme päävaatimusta konttien omistajille:
# konttien tulee olla hyväksyttyjä ja hyväksyntäkilvellä varustettuja valmistushetkellä
# kontit tulee tarkastaa ja korjata määräajoin turvallisuuden takaamiseksi
# viranomaisilla on velvollisuus vahvistaa sopimus

Säännöstö otettiin käytäntöön vuonna 1977 päätarkoituksenaan taata ihmishenkien turvallisuus sekä helpottaa kansainvälisiä konttikuljetuksia. Kaikkien konttien tulee olla viranomaisten hyväksymiä ja CSC-kilvellä varustettuja valmistumishetkellä. Viranomaiset voivat pysäyttää kontin kuljetuksen, jos CSC-kilpi puuttuu tai sen tiedot ovat puutteelliset. IMO- (Harmonized Interpretation) sopimuksen mukaan kontti voidaan laskea määränpäähänsä purkua varten, mikäli voidaan osoittaa, että se on hyväksytty CSC standardin mukaisesti. Vuonna 1993 otettiin käyttöön parannuksia liittyen hyväksyntäkilven poistamiseen omistajan toimesta:
# jos konttia muutetaan tavalla, joka ei vastaa kilven alkuperäisiä hyväksyntätietoja
# jos konttia ei huolleta sopimuksen mukaisesti
# jos hyväksynnän antanut viranomainen kumoaa kontille myöntämänsä hyväksynnän ( esim. kontin modifioinnin yhteydessä)

Yksi tärkeimmistä sopimusehdoista oli 1984 käyttöönotettu ACEP- (Accepted Continuous Examination Program) ohjelma vaihtoehtona määräaikaisille CSC-tarkastuksille. ACEP-ohjelma muodostaa kokonaisuuden yhdessä CSC-ohjelman kanssa siten, että omistajan tarkastusstandardi on vähintäänkin samalla tasolla kuin määräaikaiset CSC-tarkastukset. Myöskin kontin maksimi painorajoitus (MGW, maximum gross weight) tulee olla näkyvissä kontissa sekä CSC-kilvessä.

mcy

Helsinki Vuosaari

Satamakaari 27
Puh. 09 6866 140
depot(at)mcy.fi

aukioloajat

arkisin 6:00 - 15:30

Kotka Mussalo

Siikasaarentie 131
Puh. 040 559 9944
mussalo(at)mcy.fi

aukioloajat

arkisin 6.00 - 22.00