IICL

The Institute of International Container Lessors

IICL on konttien ja kuljetusalustojen vuokraajien johtava yhdistys. Instituutti on perustettu vuonna 1971 ja sen pääkonttori sijaitsee Washingtonissa. Jäsenyritykset omistavat noin 90% leasingkonteista. Muun toimintansa ohella IICL on aktiivinen toimija konttien teknisessä kehittämisessä. IICL mm. laati ohjeistuksia konttien kunnon tarkastamiseen.

Tarkastuksen merkitys

Rahtikontin tarkoituksena on kuljettaa lasti turvallisesti ja tehokkaasti. Merikontin tulee on merikelpoinen ja sen tulee kestää käsittelyä niin terminaaleissa, konttivarikoilla kuin kuljetuksissakin riippumatta lämpötilojen ja ilmaston muutoksista. Merikontin standardisoidut mitat takaavat koko kuljetusketjun tehokkaan toiminnan. Merikontit läpikäyvät säännöllisiä tarkastuksia, jolloin niiden kunto tarkastetaan mahdollisten vaurioiden toteamiseksi. Korjauksilla pyritään varmistamaan niiden turvallinen käyttö, käyttökelpoisuus ja käyttöiän pidentyminen. On kaikkien osapuolien eduksi varmistaa merikonttien säännöllinen tarkastus ja korjaus riittävän laadukkaasti.

Tarkastajan rooli

Tarkastaja on tärkein henkilö arvioitaessa kontin kunto. Tarkastajan tulee määritellä vauriot ja kuluneisuus kontin elinkaaren maksimoimiseksi unohtamatta kuitenkaan kustannustehokkuutta oikean korjaustavan määrittämiseksi. Tarkastaja voi suorittaa IICL-tarkastajan sertifikaatin kokeessa, joka järjestetään 35 eri maassa. Sertifikaatti on voimassa 5 vuotta kerrallaan.

Dokumentointi
Tarkastuksen yhteydessä tarvittavat korjaukset kirjataan kontin omistajan vaatimusten mukaisesti. EIR (Equipment Interchange Receipt) voidaan korvata osapuolien hyväksymällä tarkastuslomakkeella (estimaatti). Tarkastajan tulee olla perehtynyt lomakkeeseen sekä EIR:n tai elektronisen raportin sisältöön. Tarkastajan tulee myös olla perehtynyt ISO CEDEX vaurio sekä korjaus koodeihin (ISO standard 9897 part 1). ISO CEDEX koodeja voidaan myös käyttää UN/EDIFACT standardisoiduissa sanomissa, koska ne ovat EDIFACT yhteensopivia.

IICL -opas
IICL opas on yleisimmin ymmärretty ja laajimmalle levinnyt ohjeistus kontin kunnon määrittämiseksi eri osapuolien välillä. Yritysten (kontin omistaja - käyttäjä) välillä kontin tarkastus on erityisen tärkeää kontin luovutuksen tai vastaanoton yhteydessä. Opasta käytetään yhdessä EIR (Equipment Interchange Receipt) tai vastaavan elektronisen sanoman kanssa tarkastuksen dokumentoimiseen. Vauriosta vastaava osapuoli määritellään tarkastuksen yhteydessä. Lisäksi IICL:n tarkoitus on toimia yhdessä CSC (Convention for safe Container) kanssa. IICL oppaat auttavat erottamaan korjauksen tarpeessa olevat kontit, niistä jotka eivät vaadi korjauksia.

IICL julkaisut:

Guide for Container Equipment Inspection
Repair Manual for Steel Freight Containers
Supplement on Container Inspection and Repair: Gray Areas
Guide for Container Damage Measurement
General Quide for Container Cleaning
Guide for Container Chassis
Manual for Chassis Maintenance
Specifications for Steel Container Refurbishment
General Guide for Refrigerated Container Inspection and Repair
Guide for Flatrack Container Inspection

mcy

Helsinki Vuosaari

Satamakaari 27
Puh. 09 6866 140
depot(at)mcy.fi

aukioloajat

arkisin 6:00 - 15:30

Kotka Mussalo

Siikasaarentie 131
Puh. 040 559 9944
mussalo(at)mcy.fi

aukioloajat

arkisin 6.00 - 22.00